Processing

PythonでProcessing Math Calculation sqrt()

sqrt()

数値の平方根を計算する。数の平方根は有効な負の根があったとしても、常に正の数。数 a の平方根 s は、s*s = a となる。これは二乗とは逆の意味。

noStroke()
a = sqrt(sq(sq(3)))  # Sets 'a' to 3
b = sqrt(sq(sq(-6)))  # Sets 'b' to 36
c = sqrt(sq(sq(9)))  # Sets 'c' to 81
rect(0, 30, a, 10)
rect(0, 50, b, 10)
rect(0, 70, c, 10)