Processing

PythonでProcessing Transform resetMatrix()

現在の行列を単位行列で置き換える。OpenGLでの同等の関数はglLoadIdentity()。

size(100, 100, P3D)
printMatrix()
 # 01.0000 00.0000 00.0000 -50.0000
 # 00.0000 01.0000 00.0000 -50.0000
 # 00.0000 00.0000 01.0000 -86.6025
 # 00.0000 00.0000 00.0000 01.0000
resetMatrix()
printMatrix()
 # 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 # 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000
 # 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
 # 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000